בבואנו לבקש אשראי לעסק, יש כמה דברים בסיסיים שכדאי לדעת –

ישנם שלושה ערוצים עיקריים לבקשת אשראי עבור עסק:

 1. עבור מימון של הון חוזר (ראו מאמר בנושא הון חוזר).
 2. עבור ביצוע השקעות – השקעות בציוד, רכוש קבוע (רכב למשל), צמיחה אורגנית בצורה של רכישת פעילות וכדומה.
 3. עבור הקמת עסק או שינוי תשתיתי אחר.

באופן עקרוני, אשראי ניתן לגייס מכמה מקורות (כפונקציה של הסכום המבוקש), ביניהם:

 • כמובן בנקים, ולאוו דווקא אלו שאנחנו עובדים מולם
 • קרנות שונות, כגון: קרנות בערבות מדינה וקרנות פילנטרופיות
 • קופות – במידה ויש לנו צבירה בקופות, כגון קופות גמל, קרנות פנסיה וקרנות השתלמות, ניתן לעיתים לבקש מהקרנות הלוואות כנגד הכסף שנמצא אצלם.
 • חברות האשראי השונות.
 • וכן ספקים ולקוחות – בצורה של קיצור או הארכה של ימי אשראי, בין אם באמצעות משא ומתן או באמצעות בקשת או מתן הנחה כנגד תשלום מוקדם.

ככלל, הגורם אליו נפנה בבקשה לקבלת אשראי, במידה והוא מוסד בנקאי או חוץ בנקאי כמו קרנות, יבקש לבדוק את –

 • כושר ההחזר של החברה – כדי לוודא שהחברה תוכל להחזיר את האשראי הנדרש ברמה המבוקשת. למשל: אם נבקש אשראי של 500 אש"ח לתקופה של 5 שנים, בריבית של 6%, בחלוקה שווה לחודשים (קרן+ריבית), נידרש להחזיר סכום של כ – 9,700 ש"ח בחודש. את זה נוכל להראות באמצעות הצגת תזרים חזוי (ראה עקרונות לניהול תזרים חכם).
 • העמדת בטחונות מצד החברה – אלו ביטחונות אנחנו יכולים להציע כנגד האשראי המבוקש. לדוגמא, שעבוד של ציוד, הלוואה כנגד כסף הצבור בקרנות נזילות וכיוצא בזה.
 • פוטנציאל עסקי – במידה ואנחנו מקבלים הלוואה או אשראי לתקופה קצובה, הגורם שייתן לנו את האשראי ירצה לוודא שיש לנו תוכנית שמציגה את מתווה העסק בהווה ובעתיד.

חשוב לציין, כי יש אפשרות להתאים את האשראי הנדרש לצורך. לדוגמא: לעיתים אנחנו צריכים אשראי עבור הון חוזר רק לתקופה של חודש-חודשיים, במקרה הזה יהיה יותר קל לבקש אשראי מהבנק כנגד הצגת התזרים החזוי.

דוגמא נוספת יכולה להיות במצב שרכשתי מכונה בחו"ל, בתשלומים, אך כדי לשחרר אותה נדרש לשלם מכס ומע"מ בגינה. לצורך כך, ניתן לבקש הלוואת גישור מהבנק.
לסיכום, הסקירה היא אומנם מאוד כללית, אך היא כוללת את העקרונות הבסיסיים שישמשו את כל הגורמים הרלוונטיים בעת בקשת / קבלת אשראי.